Výlet MŠ 2. 6.

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Třída včeliček MŠ jede ve čtvrtek 2. 6. do ZOO

Odjezd z MŠ  v 7,30 hodin

Návrat 13 hodin, poté jdou děti obědvat. Vyzvedávání dětí nejdříve od 13,30hodin.

Děti budou mít vhodné oblečení a obuv na výlet, dle aktuálního počasí na daný den. Nic jiného nepotřebují! Batůžek NE!

- Pitný režim a svačinu zajišťuje MŠ

focení dětí 8. 6.

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

FOCENÍ dětí z MŠ a Dětské skupinky

 

Focení dětí bude probíhat 8. června dopoledne mezi 9-10 hodin.

Jedná se o focení dětí třídy MŠ včeliček a Dětské skupinky berušek. Každé třídy zvlášť.

Pokud v tento den nechodíte a nechcete přijít o focení, přijďte v tomto čase na zahradu školky.

Zápisy do MŠ a DS +Dny otevřených dveří + Kritéria přijímání dětí do MŠ

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Zápisy probíhají v termínu čtvrtek 12. 5.  a pátek 13. 5. od 9h- 15 hodin. 

 • pro děti od (2) 3 let do 6 let
 • Dětská skupina pro děti od 1,5 do 3 let

 

Přineste vyplněné k zápisu - najdete na našem webu v DOKUMENTECH

 • Žádost o přijetí do MŠ + potvrzení lékaře 
 • Žádost o umístění dítěte do DS + posudek lékaře 

 

Dny otevřených dveří probíhají v MŠ i DS -přijďte se k nám podívat, zeptat se na to, co Vás zajímá

čtvrtek 12. 5. a pátek 13.5.

9,30 - 11 hodin 

 

Těšíme se na Vás

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Pastelka, provozovna: Ruská 54, Jičín.

 

S účinností od 1.5.2022 stanovila ředitelka mateřské školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy pro školní rok 2022/2023. V souladu s §34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do 6 let.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním na základě § 50 zákona č.258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2022 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti v době konání zápisu do mateřské školy.

V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy pro školní rok 2022/2023, budou přijímány v tomto pořadí:

 1. Přednostně přijímány děti s povinnou školní docházkou.
 2. Spádovost - upřednostnění se týká občanů s trvalým pobytem na území Jičín, též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území Jičína. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona (prokázání statutu rezidenta).
 3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.
 4. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.
 5. Přednostní přijet dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.
 6. Přednostní přijet dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (do 31.8.2022) dosáhne nejméně druhého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.
 7. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo příslušný školský obvod mateřské školy, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše volné kapacity.

 

V Jičíně dne 1. 5. 2022

S účinností od 1. 5. 2022

 

Bc. Lucie Pavlíčková

Ředitelka MŠ

 

Zahradní slavnost 8. 6.

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Zahradní slavnost

Mateřské školy – včeliček

a

Dětské skupinky – berušek

 

se koná 8. června od 15 hodin na naší školkové zahradě

Program

Vystoupení dětí

Tvořivé dílničky pro rodiče a děti

Občerstvení a zábava pro všechny

(Maminky, pokud něco malého upečete, budeme rádi J)

 

Těšíme se, přijďte!

Důležité ZMĚNA Dětské skupinky

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Milí rodiče Dětské skupinky,

 máme pro Vás důležitou informaci a dopředu Vám děkujeme za Vaši součinnost.

Dětské skupiny se od roku 2022 mění z EU systému na systém STÁTNÍ.

My jako DS miniPastelka ukončujeme projekt EU k 31. 5. 2022 a od 1. 6. 2022 přecházíme na tento NOVÝ STÁTNÍ systém.

Co je pro Vás důležité:

 • Nemění se pro Vás nic zásadního, platby, ceny a docházky, které máte pro tento školní rok s námi sjednané zůstávají stejné, jen je potřeba změnit PAPÍROVOU dokumentaci, kterou se Vám budeme snažit, co nejvíce usnadnit.

Veškerou dokumentaci Vám připravíme, pomůžeme vyplnit, na „zásadní změny“ Vás upozornit. Vše si můžete prostudovat a na jakékoliv věci se nás zeptat.

Nová dokumentace je třeba vyplnit do 10. 4., jelikož je potřeba ji zapsat do nového systému.

Budeme Vás včas každého oslovovat.

Velice děkuji za celý tým

Bc. Lucie Pavlíčková

 

© 2022 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek