Bruslení a lyžování

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Zimní radovánky 

Bruslení na zimním stadionu 

začínáme první lekcí 17/12, poté následně od ledna pravidelně každé úterý od 9,15-10 h.

Příchod do školky, v den kurzu,  nejdéle do 8h, aby se děti stihly v klidu nasvačit a připravit.

Kurz -10 lekcí /300 Kč. 

Vhodné oblečení na led + silné rukavice. Čepice/helma.

 

Lyžařský výcvik

Kurz je realizován v týdnu od 10. - 14. února.

Veškeré informace jsou pro lyžaře a rodiče na nástěnce a u paní učitelek :)

Výlet do strašidelné ZOO

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Výlet do strašidelné ZOO Dvůr Králové

31.10. odjezd autobusem od školky, sraz v MŠ 7,30 hodin. Návrat okolo 13 hodiny na oběd.

Vhodné oblečení dle aktuálního počasí!!!!

muzikohraní v Pastelce

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Hraní na bubínky a netradiční nástroje, muzikoterapie s paní Dlouhou z Duhové medicíny.

Pravidelně každou první středu v měsíci/ 40 Kč

Sportování v tělocvičně u Čápa

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Během měsíce listopad začneme navštěvovat opět tělocvičnu u Čápa. 

Každou středu dopoledne (mimo termín muzikohraní).

Děti si přinesou vhodné oblečení na pohyb a sportovní vyžití :).

Plán akcí v Pastelce školní rok 2019/2020

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V PASTELCE

ZÁŘÍ 

 • Jičín město pohádky – účast na akcích dle programu
 • Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře
 • Výlet za koníky

ŘÍJEN 

 • Muzikoterapie (hra na netradiční nástroje)
 • Drakyáda
 • Týden duchů v ZOO Dvůr Králové
 • Dýňování ve školce

LISTOPAD 

 • Halloween
 • Výstava mašinek v galerii
 • Canisterapie
 • Muzikoterapie (hra na netradiční nástroje)

PROSINEC 

 • 12. mikulášská besídka a dílny s rodiči
 • Muzikoterapie
 • Návštěva knihovny
 • Návštěva muzea/galerie

LEDEN 

 • Cvičení v tělocvičně U Čápa
 • Solná jeskyně
 • Muzikoterapie

ÚNOR   

 • Cvičení v tělocvičně U Čápa
 • Solná jeskyně
 • Muzikoterapie
 • Karneval ve školce

BŘEZEN 

 • Solná jeskyně
 • Muzikoterapie
 • Vynášení Morany

DUBEN 

 • Velikonoce
 • Čarodějný rej
 • Canisterapie
 • Muzikoterapie

KVĚTEN 

 • Tvořivá dílna v K-klubu
 • Školní výlet
 • Jízda na koních
 • Muzikoterapie

ČERVEN 

 • Oslava Dne dětí
 • Výstava kaktusů
 • Zahradní slavnost s rodiči – opékání špekáčků
 • Muzikoterapie

ČERVENEC A SRPEN

 • Prázdninové programy, akce, výlety
 • Příměstské tábory

 

Dále chystáme(informace budou včas podány) - LYŽAŘSKÝ KURZ, KURZ BRUSLENÍ

 

Naše školka se účastní dalších akcí, představení, které nám jsou nabízeny během celého roku a vyhovují dětem a jejich věku!

Ukázka IZS města Jičína dle možností a dohody daného termínu, vytíženosti záchranných složek

MŠ a jesle Pastelka

Bc. Lucie Pavlíčková, Kateřina Švandová

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek