Otevření MŠ a DS od 14. 4.

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

Od středy 14. 4. je otevřena MŠ a DS/Provozní doba MŠ a DS je od 14. 4. prozatím upravena - 7-16hodin

DS OTEVŘENA PRO

 výjimku, kdy může být dětská skupina otevřena,  tvoří pouze DS, kde jsou rodiče  zaměstnaní ve zdravotnických zařízeních a pracovníků v sociálních službách 

 

MŠ otevřena pro předškoláky a děti

v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní

přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně

základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

 1. a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 1. c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

 1. d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 2. e) příslušníci ozbrojených sil,
 3. f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 4. g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 1. h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 2. i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

 1. j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Škola a DS bude potřebovat potvrzení od výše uvedených zaměstnavatelů, že rodič je u nich zaměstnán.

 

 

 

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek