Plán akcí v Pastelce školní rok 2019/2020

 • Školka Pastelka
 • MŠ a DS

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V PASTELCE

ZÁŘÍ 

 • Jičín město pohádky – účast na akcích dle programu
 • Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře
 • Výlet za koníky

ŘÍJEN 

 • Muzikoterapie (hra na netradiční nástroje)
 • Drakyáda
 • Týden duchů v ZOO Dvůr Králové
 • Dýňování ve školce

LISTOPAD 

 • Halloween
 • Výstava mašinek v galerii
 • Canisterapie
 • Muzikoterapie (hra na netradiční nástroje)

PROSINEC 

 • 12. mikulášská besídka a dílny s rodiči
 • Muzikoterapie
 • Návštěva knihovny
 • Návštěva muzea/galerie

LEDEN 

 • Cvičení v tělocvičně U Čápa
 • Solná jeskyně
 • Muzikoterapie

ÚNOR   

 • Cvičení v tělocvičně U Čápa
 • Solná jeskyně
 • Muzikoterapie
 • Karneval ve školce

BŘEZEN 

 • Solná jeskyně
 • Muzikoterapie
 • Vynášení Morany

DUBEN 

 • Velikonoce
 • Čarodějný rej
 • Canisterapie
 • Muzikoterapie

KVĚTEN 

 • Tvořivá dílna v K-klubu
 • Školní výlet
 • Jízda na koních
 • Muzikoterapie

ČERVEN 

 • Oslava Dne dětí
 • Výstava kaktusů
 • Zahradní slavnost s rodiči – opékání špekáčků
 • Muzikoterapie

ČERVENEC A SRPEN

 • Prázdninové programy, akce, výlety
 • Příměstské tábory

 

Dále chystáme(informace budou včas podány) - LYŽAŘSKÝ KURZ, KURZ BRUSLENÍ

 

Naše školka se účastní dalších akcí, představení, které nám jsou nabízeny během celého roku a vyhovují dětem a jejich věku!

Ukázka IZS města Jičína dle možností a dohody daného termínu, vytíženosti záchranných složek

MŠ a jesle Pastelka

Bc. Lucie Pavlíčková, Kateřina Švandová

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek