Zápisy do MŠ a DS na nový školní rok 2020-2021

  • Školka Pastelka
  • MŠ a DS

Zápisy do mateřské školy (děti od 3(2) do 6 let)

- počet dětí ve třídě 15

1. kolo zápisů v termínu od 13. do 15. 5. 

2. kolo zápisů v termínu červen po telefonické domluvě

Pokud Vám tento termín nevyhovuje,  nic se neděje, můžete nás kontaktovat na telefonu nebo emailu školky, pro podání žádosti o přijetí si domluvíme "termín náhradní".

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy probíhají bez přítomnosti dětí a zákonného zástupce.

Jak podat žádost o přijetí do MŠ

  • Vyplňte žádost - k dispozici na webu školky
  • Přiložte kopii očkovacího průkazu dítěte/čestné prohlášení k očkování
  • kopii rodnného listu dítěte
  • Zašlete poštou na adresu - MŠ Pastelka, Ruská 54 nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou -i4q4ae2nebo podáním všech dokumentů v obálce do schránky MŠ

 

Zápisy do Dětské skupinky (děti ve věku od 1 roku do 3 let)

- počet dětí ve skupince 12

Zápisy do Dětské skupinky probíhájí do naplnění kapacity, v případě zájmu nás kontaktujte na telefonu nebo emailu

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek