Muzikohraní, bubnování

  • Školka Pastelka
  • MŠ a DS

Muzikohraní a bubínkování pro děti MŠ i DS bude probíhát 1x za měsíc (přibližně).

Tento měsíc středa 7. 10. od 9 hodin. 50kč/dítě.

Ti nejmenší se zapojují postupně, dle své zvídavosti a svých možností.

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek