Aktuální informace

  • Školka Pastelka
  • MŠ a DS
  • Zákonný zástupce je povinen přivádět do MŠ dítě zdravé, nevykazující žádné z příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění. Zároveň toto platí i pro doprovázející osobu
  • Vstup do MŠ a DS pro doprovázející osoby pouze S ROUŠKOU
  • Zvýšená hygiena rukou – použít při vstupu do budovy dezinfekci
  • Časově omezený vstup dospělého do třídy s dítětem na minimum
  • Omezení sportovních aktivit, organizace výletů, kulturních akcí – je na zvážení ředitele školy na základě aktuálního semaforu KHS
  • V případě jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění škola informuje zákonného zástupce, který má telefonicky kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud se jedná o projevy alergického, nebo chronického onemocnění potvrdí tuto skutečnost praktický lékař.
© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek