Často kladené dotazy

Jakým způsobem lze hradit školné?
Školné je vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce. Rodič si může zvolit platbu v hotovosti či převodem na účet.
Mohu si zvolit docházku dítěte třeba jen na „pár“ dní v týdnu?
Ano, rodič si s nástupem do školky zvolí a nahlásí tak docházku, která je platná po celý školní rok, popřípadě její změny hlásí min. 30 dní před danou změnou. Tento paušál je hrazen v daných dnech, které si rodič zvolil pravidelně každý měsíc, dle kalendářních údajů. Pokud na některý ze dnů docházky dopadne státní svátek, rodič má možnost čerpat náhradu v jiný den.
Jak se řeší docházka, pokud je dítě nemocné?

Pokud je dítě nemocné, informujte nás neprodleně a včas, vždy na telefon školky. Pokud dítě omlouváte ráno na daný den, docházka propadá (oběd k vyzvednutí od 11, 30 -12 hod. ve školce).

Docházka s pevnou částkou na měsíc, vratná částka se řeší pouze v případě dlouhodobé absence, doložením lékařské zprávy.

Individuální docházka, pokud je absence omluvena předem, docházku si lze nahradit pouze v daném měsíci v jiné dny, kdy dítě naší školku/jesle nenavštěvuje (pozor kapacita školky je omezena, budeme se Vám snažit vyjít vstříc v dny, kdy je méně dětí).

Na telefonu jsme pro vás od pondělí do pátku, víkendové sms, volání neakceptujeme.

Když si nestihnu vybrat všechny dny docházky v daném měsíci, převedete mi je do dalšího měsíce?
Nevybrané dny do dalších měsíců nepřevádíme, pokud si je mohl rodič plně nahradit v daném měsíci. Každý rodič si za svoji docházku a její výběr v plné výši zodpovídá sám.
Dlouhodobá absence, potvrzena lékařem?

Dítě, které navštěvuje naší školku/jesle a je dlouhodobě nemocné, řádně omluvené- absence je doložena lékař.potvrzením, se jeho docházka odečte částečnou formou z docházky následující.

Nepřítomnost dítěte

Pokud víte, že Vaše dítě nedorazí na aktuální den docházky nebo si "myslíte", že bude nemocné (rýma, kašel), je nemocné, informujte nás neprodleně a včas na telefon školky! Infekční onemocnění hlaste ihned po jejim zjištění!

V den odhlášení, docházka propadá, oběd lze vyzvednout ve školce od 11,30- 12,30 hodin. (Víkendové omluvy na telefon neakceptujeme, děkujeme za pochopení).

  • V případě krátkodobé nemoci nebo jiné absence dítěte se školné nevrací. Dlouhodobá nemoc (min. 14 dní) po doložení potvrzení od lékaře (70% vratná částka rodičům v nadcházejícím měsíci, odečteno z částky ).
  • Individuální varianta docházky, rodič vyčerpá náhradním termínem (pokud dovoluje kapacita) v daném měsíci. Docházka se do dalších měsíců nepřevádí!

Dlouhodobá nemoc = min. 14 dní a více

Nevyčerpané dny v daném zaplaceném měsíci do následujících měsíců nepřevádíme.

ZA VÁMI NEVYČERPANÉ SLUŽBY BOHUŽEL PENÍZE NEVRACÍME!

Lze si zaplatit den navíc nad mou zvolenou docházku (individuální)?
Ano, pokud to dovoluje kapacita v daný den. Informujte nás min. 1 den předem. Platí se hotově při příchodu do školky na daný den!
Pokud mi den docházky připadl na státní svátek? (individuální docházka)
Docházku lze nahradit jiným dnem v daném měsící.
Ukončení docházky ve školce, mám nevyčerpané dny?
Ukončení docházky se dává na vědomí (písemně) ředitelce školky a to minimálně v měsíční (30 dní) výpovědní lhůtě, tak aby si rodič mohl veškerou docházku dočerpat! Za Vámi nevyčerpané dny se peníze nevrací.
Dovolená v letních měsících, prázdniny, školku navštěvovat nebudu a dny nevyčerpám (červenec + srpen)
Dovolenou, dny, kdy dítě naší školku navštěvovat nebude nahlásí rodič včas, předem, pokud je mu známa, řeší se individuálně.
© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek