Dokumenty

dokumenty

DOKUMENTY PRO MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD MŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE + POTVRZENÍ LÉKAŘE

DOKUMENTY PRO DS

PROVOZNÍ ŘÁD – DS MINIPASTELKA

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE O DÍTĚ – DS MINIPASTELKA

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY

POSUDEK LÉKAŘE DO DĚTSKÉ SKUPINY

SPOLEČNÉ DOKUMENTY

AKTUÁLNÍ CENÍK

PRÁZDNINOVÁ PŘIHLÁŠKA + POTVRZENÍ LÉKAŘE

PŘIHLÁŠKA PRO PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

DODATEK – COVID 19

GDPR

MŠ – SMĚRNICE ŠKOLY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DS MINIPASTELKA – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROHLÁŠENÍ O POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S JEJICH SHROMAŽĎOVÁNÍM, ZPRACOVÁNÍM A EVIDENCÍ