o nás

Nabízíme plnohodnotný program pro děti od 1 roku do 3 let. Péči dětem, které do školky ještě nezačaly chodit. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách. Maminky si stále více uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemohou poskytnout. Důvodem této poptávky může být přání vrátit se dříve do práce. Na jesličkovou třídu – miniPastelka navazuje školková třída – MŠ Pastelka.

POZOR - aktuální změna

od 1.1. 2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče dávat děti do 2 let do dětské skupiny a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. 

Nadále platí, že od 2 let dítěte se docházka nikterak nesleduje!

Provoz dětské skupiny miniPastelka Jičín je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného.
Projekt dětská skupina "miniPastelka Jičín" 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016212

  • Kapacita ve třídě DS v přízemí 12 dětí.

DS miniPastelka je v provozu po celý rok. Chceme nabízet co nejlepší péči a vyjít vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti. Chceme zajistit, že v odbobí zvykání bude mít Vaše dítě zcela individuální péči. Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální, psychické dle individuálních schopností a možností. U malých dětí je to především adaptace do kolektivu, základní hygienické návyky, socializační výchovné návyky.

Budova se nachází nedaleko centra, v ulici Ruská 54. Spodní část budovy tvoří třída Dětská skupina miniPastelka - jesle, dětské umývárny, záchodky s nočníky a přebalovací pult. Součástí spodního patra je také VÝDEJNA-jídelna, která slouží všem dětem v budově, kde se podávají dopolední a odpolední svačinky, obědy. První patro budovy prošlo celkovou rekonstrukcí v měsíci lednu 2013 a vytvořilo tak prostředí TŘÍDY MŠ pro děti školkové v maximálním počtu 15. Vznikla zde plně vybavena třída pro aktivity a činnosti výchovně-vzdělávací, umývárna a šatna. K budově školky patří venkovní prostor - zahrada, která plně vyhovuje aktivitám dětí a jejich pobytu venku.

Náš tým

Bc. Lucie Pavlíčková

Ředitelka/odpovědná osoba

Ilona Kejvalová

Chůva DS

Kateřina Švandová

Pedagog MŠ

Michaela Drahoňovská

pedagogická výpomoc v MŠ a DS, příměstské tábory

Soňa Vítková

chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Naši partneři

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek