Ceník MŠ Jičín

ceník mš pastelka

U dětí v tomto věku upřednostňujeme docházku celoměsíční! 

Pokud chce rodič využít pouze některé dny docházky, cena se napočítá dle sazby zkrácené/individuální docházky.

CELODENNÍ DOCHÁZKA

6:30 – 17:00

Školné:

Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích:
4 500 Kč

Stravné:
 • Oběd 60 Kč
 • Dopolední svačina 15 Kč
 • Odpolední svačina 15 Kč
 • Pitný režim, ovoce, zelenina

Celkem: 90 Kč

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA

6:30 – 12:30

Školné:

Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích:
3 500 Kč

Stravné:
 • Oběd 60 Kč
 • Dopolední svačina 15 Kč
 • Pitný režim, ovoce, zelenina

Celkem: 75 Kč

Ceny školného jsou platné od 1. 9. 2023. Změna cen (za stravu a docházku) vyhrazena.

Prázdninová sazba

červenec 50% z platby školného
srpen 50% z platby školného
nechodící děti 500 Kč/měsíc manipulační poplatek

Rezervační poplatek

Po dohodě s ředitelkou je možné rezervovat místo, pokud tomu dovoluje kapacita Mateřské školy. Pravidla jsou stejná jako při přijímání dítěte do MŠ viz školní řád.

Cena 1 000 Kč / měsíc

SPLATNOST

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března).

Školné je počítáno dle zvolené docházky a je platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min. 30 dnů před jeho změnou).

Letní prázdniny (měsíc červenec a srpen) je řešen s rodiči individuálně.

ŠKOLNÉ ZAHRNUJE:

 • Denní péči, pedagogický dozor, individuální přístup v menším počtu dětí,
 • výchovu a vzdělávání,
 • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky,
 • provozní režii školky,
 • výchovu a vzdělávání,
 • rodinné a pohodové prostředí pro děti,
 • pojištění.

ÚHRADA

Úhrada je možná dvěma způsoby:

 • hotově ve školce,
 • převodem – jako poznámku/VS k platbě uveďte celé jméno dítěte.

Bankovní spojení MŠ Pastelka:

2700150973/2010