Mateřská škola Pastelka jičín

Aktuality z mš pastelka

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt: MŠ PASTELKA JIČÍN – ŠABLONY I.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001337 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Aktivitou projektu je podpora personální kapacity, která pomáhá maximálně přizpůsobit naplňování edukačních cílů.

Doba projektu 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Spolufinancováno Evropskou unií

Mateřská škola Pastelka

Soukromá MŠ Pastelka je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Tato školka vznikla již v roce 2011. Mateřská škola Pastelka je určena dětem od 3 let do 6 let. Nabízí hygienické a bezpečnostní zázemí i pro nejmenší děti. Rodinné prostředí, individuální přístup, výchovně-vzdělávací aktivity, edukační programy s možností zápisu dítěte do MŠ kdykoliv během roku (pokud tak umožňují kapacitní podmínky školky).

eDUKAČNÍ PROGRAMY, PROJEKTY A AKTIVITY V MŠ

Jako škola se zaměřujeme a vedeme naše děti k prvkům environmentální výchovy, zdravému životnímu postoji, pozitivnímu vztahu k přírodě. Poznávání vztahů v přírodě a vlivem člověka na ni, budování správných hodnot a postojů, schopnost estetického prožitků v souvislosti s přírodou.

PROVOZNÍ INFORMACE

Provoz MŠ: pondělí – pátek od 6:30-17:00 hod.

Provoz je celoroční vyjma st. svátků.

O případném uzavření/výluce školy jsou rodiče včas informováni (např. Vánoce, sanitace, zkrácený provoz…).

Ceník

Školné zahrnuje:

  • denní péče, pedagogický dozor, individuální přístup v menším počtu dětí
  • výchovu a vzdělávání
  • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky
  • provozní režie školky
  • rodinné a pohodové prostředí pro děti
  • pojištění

Splatnost

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března). Školné je počítáno dle zvolené docházky a platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min.30 dní před jeho změnou). Letní prázdniny (měsíc červenec a srpen) je řešen s rodiči individuálně.

Stravování

Zdravý životní styl je velmi důležitý a především u dětí hraje velkou roli zdravé jídlo. Proto se u nás staráme o to, aby děti dostávaly vždy pestrou a vyváženou stravu obohacenou o produkty zdravé výživy a nechybělo ovoce a zelenina.

Obědy odebíráme z jídelny Oblastní nemocnice v Jičíně, která se stará o kvalitu stravy a hlídá její vyváženost a hodnotu. Svačinky se připravují u nás ve školní jídelně – výdejně. Naším přáním je, aby dětem zdravě chutnalo. 🙂

dokumenty

Školní řád, přihlášky, žádosti, GDPR.