Ceník DS

ceník ds MINIPASTELKA

CELODENNÍ DOCHÁZKA

6:30 – 17:00

Školné (do 3 let):

Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích do 3 let: 7 200 Kč

Paušální sazba: 350 Kč/den

Stravné:
 • Oběd 60 Kč
 • Dopolední svačina 15 Kč
 • Odpolední svačina 15 Kč
 • Pitný režim, ovoce, zelenina

Celkem: 90 Kč

6:30-12:3012:30 – 17:00celkem
celý měsíc4 200 Kč3 000 Kč7 200 Kč
3 dny v týdnu3 800 Kč1 200 Kč5 000 Kč
2 dny v týdnu2 500 Kč1 000 Kč3 500 Kč

Od 3 let změna paušální sazby za celodenní docházku: 4 500 Kč

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA

6:30 – 12:30

Školné (do 3 let):

Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích do 3 let: 4 200 Kč

Paušální sazba: 250 Kč/den

Stravné:
 • Oběd 60 Kč
 • Dopolední svačina 15 Kč
 • Pitný režim, ovoce, zelenina

Celkem: 75 Kč

6:30 – 12:30
celý měsíc4 200 Kč
3 dny v týdnu3 800 Kč
2 dny v týdnu2 500 Kč

Od 3 let změna paušální sazby za dopolední docházku: 3 500 Kč

Ceny školného jsou platné od 1. 9. 2023. Změna cen (za stravu a docházku) vyhrazena.

Prázdninová sazba

červenec 50% z platby školného
srpen 50% z platby školného
nechodící děti 500 Kč/měsíc manipulační poplatek

Rezervační poplatek

Po dohodě s ředitelkou je možné rezervovat místo, pokud tomu dovoluje kapacita Dětské skupiny. Pravidla jsou stejná jako při přijímání dítěte do DS viz. Vnitřní pravidla DS

Cena dle vybrané docházky, viz ceník.

SPLATNOST

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března).

Školné je počítáno dle zvolené docházky a je platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min. 30 dnů před jeho změnou).

Letní prázdniny (měsíc červenec a srpen) je řešen s rodiči individuálně.

ŠKOLNÉ ZAHRNUJE

 • Denní péči, pedagogický dozor, individuální přístup v menším počtu dětí,
 • výchovu a vzdělávání,
 • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky,
 • provozní režii školky,
 • rodinné a pohodové prostředí pro děti.

ÚHRADA

 • hotově ve školce,
 • převodem – jako poznámku/VS k platbě uveďte celé jméno dítěte.

Bankovní spojení DS miniPastelka:

2901271966/2010