O nás

o dětské skupině minipastelka

Počet hodin v DS pro dítě do věku 2 let nesmí přesáhnout  92 hodin docházky (měsíčně), pokud chtějí rodiče zároveň pobírat rodičovský příspěvek. Od 2 let věku dítěte se docházka nijak neomezuje.

Na Dětskou skupinu miniPastelka navazuje třída Mateřské školy zapsána v rejstříku škol a školských zařízení pod MŠMT.

Nabízíme plnohodnotný program, výchovu a péči dětem již od 18 měsíců do 4 let. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po kvalitním režimu dne odpovídajícím i těm nejmenším.

Od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi. Důvodem této poptávky může být i přání vrátit se dříve do zaměstnání.

DS miniPastelka je v provozu po celý rok. Chceme nabízet co nejlepší péči a vyjít vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti. Chceme zajistit, že v období zvykání bude mít Vaše dítě zcela individuální péči. Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte. Rozvoj po stránce sociální i psychické dle individuálních schopností a možností dítěte. U malých dětí je to především adaptace do kolektivu, základní hygienické návyky a socializační výchovné návyky.

Budova MŠ Pastelka a DS miniPastelka se nachází nedaleko centra v ulici Ruská 54. Spodní část budovy tvoří Dětská skupina miniPastelka – 2 třídy, dětské umývárny, záchodky s nočníky a přebalovací pult. V prvním patře je třída MŠ.

Součástí spodního patra je také školní VÝDEJNA – jídelna, která slouží všem dětem v budově.

K budově patří venkovní prostor pro DS i MŠ – zahrada, která vyhovuje aktivitám dětí a jejich pobytu venku.

Třída Berušky

Kapacita do 24 dětí

Třída Medvídci

Kapacita do 12 dětí

Náš tým

Bc. Lucie Bělík

ředitelka / odpovědná osoba / pedagog DS

Ilona Kejvalová

pečující osoba v Dětské skupině pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vendula Kvapilová

pečující osoba v Dětské skupině  pro děti do zahájení povinné školní docházky

Bc. Lenka Průchová

pečující osoba v Dětské skupině pro děti do zahájení povinné školní docházky

Miriam Dekanovská

pečující osoba v Dětské skupině  pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zuzana Kynčlová

pedagog v Dětské skupině, logopedický asistent MŠ + DS

Jana Šormová

hospodářka + školní výdejna – jídelna  DS a MŠ