Ceník

ceník

KVĚTEN – SRPEN 2024

možnost využití zkušebního provozu a adaptace nových dětí (bude upřesněno termínově)

 • od 2 let … 1 900 kč/měsíc
 • do 2 let …1 900 Kč + 500 Kč

předběžný ceník od 1. 9. 2024

CELODENNÍ DOCHÁZKA

7:00 – 17:00

Školné:

Od 2 let
3 900 Kč/měsíc
195 Kč/den

1-2 roky
4 900 Kč/měsíc (3 900 Kč + 1 000 Kč)
245 kč/den

Stravné:
 • Oběd 60 Kč
 • Dopolední svačina 15 Kč
 • Odpolední svačina 15 Kč
 • Pitný režim, ovoce, zelenina

Celkem: 90 Kč

/měsíc/dendítě 1-2 roky
3 dny v týdnu3 300 Kč275 Kč+ 500 Kč
2 dny v týdnu2 500 Kč312,50 Kč+ 500 Kč

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA

7:00 – 12:00

Školné:

Od 2 let
3 500 Kč/měsíc
175 Kč/den

1-2 roky
4 500 Kč/měsíc (3 500 Kč + 1 000 Kč)
225 kč/den

Stravné:
 • Oběd 60 Kč
 • Dopolední svačina 15 Kč
 • Pitný režim, ovoce, zelenina

Celkem: 75 Kč

/měsíc/dendítě 1-2 roky
3 dny v týdnu3 000 Kč250 Kč+ 500 Kč
2 dny v týdnu2 200 Kč275 Kč+ 500 Kč

Prázdninová sazba

červenec 50% z platby školného
srpen 50% z platby školného
nechodící děti 500 Kč/měsíc manipulační poplatek

Rezervační poplatek

Po dohodě s ředitelkou je možné rezervovat místo, pokud tomu dovoluje kapacita Dětské skupiny. Pravidla jsou stejná jako při přijímání dítěte do DS viz. Vnitřní pravidla DS

Cena dle vybrané docházky, viz ceník.

SPLATNOST

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března).

Školné je počítáno dle zvolené docházky a je platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min. 30 dnů před jeho změnou).

Letní prázdniny (měsíc červenec a srpen) je řešen s rodiči individuálně.

ŠKOLNÉ ZAHRNUJE

 • Denní péči, pedagogický dozor, individuální přístup v menším počtu dětí,
 • výchovu a vzdělávání,
 • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky,
 • provozní režii školky,
 • rodinné a pohodové prostředí pro děti.

ÚHRADA

 • převodem – jako poznámku/VS k platbě uveďte celé jméno dítěte.
 • hotově v DS.

Bankovní spojení DS miniPastelka:

2702574550/2010