Provozní informace

PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY MINIPASTELKA

TŘÍDA BERUŠKY

PO – PÁ

6:30-12:30 hod. Dětská skupina

12:30-17:00 hod. (volnočasová aktivita DS)

TŘÍDA MEDVÍDCI

6:30-12:30 hod. Dětská skupina

12:30-17:00 hod. (volnočasová aktivita DS, odpolední děti jsou spojeny ve třídě Berušek)

O případném uzavření/výluce Dětské skupiny jsou rodiče včas informováni (např. Vánoce, sanitace, zkrácený provoz…).

PRAVIDLA DOCHÁZKY

  • Vybrané dny docházky je možné změnit, jen pokud to umožňuje kapacita školky.
  • S ohledem na ostatní děti nepřijímáme děti s příznaky infekčního onemocnění (včetně větší rýmy a kašle). V případě, že se dítěti přitíží během dne, bez prodlení voláme rodičům a do jejich příjezdu budeme dítě izolovat od ostatních.
  • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit.
  • Oblečení dětí má být podepsané. Pokud tak není, neručíme za ztráty věcí.
  • Čtěte pozorně informace na nástěnce nebo na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli.

ABSENCE – NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE

Pokud víte, že Vaše dítě nedorazí na aktuální den docházky nebo si „myslíte“, že bude nemocné (rýma, kašel), případně je nemocné, informujte nás neprodleně a včas na telefon! Infekční onemocnění hlaste ihned po jeho zjištění!

V den odhlášení docházka propadá, oběd lze vyzvednout od 11:30-12:30 hodin. (Víkendové omluvy na telefon neakceptujeme, děkujeme za pochopení.)

V případě krátkodobé nemoci nebo jiné absence dítěte se školné nevrací. Při dlouhodobé nemoci (min. 14 dní) se po doložení potvrzení od lékaře vrací rodičům 50 % částky (v nadcházejícím měsíci – odečteno z částky).

 Individuální varianta docházky – rodič vyčerpá náhradním termínem (pokud to dovoluje kapacita třídy) a to v daném měsíci.

  • Dlouhodobá nemoc = min. 14 dní a více.
  • Nevyčerpané dny v daném zaplaceném měsíci do následujících měsíců nepřevádíme.
  • Za vámi nevyčerpané služby bohužel peníze nevracíme.

Docházka se do dalších měsíců nepřevádí!

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Děti jsou přijímány během celého školního roku (pokud to dovolují kapacitní možnosti a jsou doloženy požadované dokumentace).

UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE

Doručením podepsané písemné výpovědi – ukončení docházky dítěte / odstoupení od smlouvy. 

POZOR výpovědní lhůta je 30 dní od jejího předání.