Projekty MŠ JIČÍN

EDUKAČNÍ PROGRAMY, PROJEKTY A AKTIVITY V MŠ

Jako škola se zaměřujeme a vedeme naše děti k prvkům environmentální výchovy, zdravému životnímu postoji a pozitivnímu vztahu k přírodě. Poznávání vztahů v přírodě a vlivu člověka na ni, budování správných hodnot a postojů, schopnost estetického prožitku v souvislosti s přírodou.

Malé děti začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí a v prostředí, ve kterém žijí. Děti mají ve svém věku velkou schopnost vnímání, empatie, snadno a rádi se nadchnou pro dobrou věc, proto je již v tomto období velmi důležité vytvářet a podporovat vztah člověka k přírodě, budovat kladné postoje nejen k sobě samému, ale i ke svému okolí, se kterým se seznamují. Podporujeme aktivní zapojení do kolektivu a prvního kroku do společnosti a vnímání nových věcí.

Mateřská škola má svůj Školní Vzdělávací Program s názvem PASTELKA (k dispozici a nahlédnutí u nás v MŠ).

KERAMIKA

Každý rok chodíme s dětmi do K-klubu na malý kurz keramiky, kde se učíme a poznáváme netradiční tvorbu – práce s keramickou hlínou. Děti si odnáší to, co si samy vyrobí.

OZDRAVNÉ POBYTY V SOLNÉ JESKYNI

Každý rok pořádáme v rámci MŠ ozdravné pobyty v mikroklimatické solné jeskyni v Jičíně v Lipové aleji.

PROJEKTOVÉ TVOŘENÍ S RODIČI

Pravidelné tvoření s rodiči. Kreativní dílny, besídky, zahradní slavnost.

Kurz plavání a bruslení

Kurz je přizpůsoben věku dětí.

Celkem 10 lekcí

pod vedením instruktorů

PROJEKT MALÝ ZAHRADNÍK

Naše Pastelka je od školního roku 2014/2015 aktivně zapojena do projektu „Malý zahradník“ – vzdělávací program AGRO CS a.s., hlavní garant projektu.

BIO pěstování v nádobách, mobilních záhonech. Budeme pěstovat bylinky, ředkvičky, mrkev, hrášek, salát atd. Budeme se s dětmi aktivně podílet na pěstování od začátku – setí, zalévání, pečování o plodiny, pletí až po jeho sklízení a ochutnávání. Každý z dětí si do zahrádky přinese svoji bylinku (zeleninu) a společně se o ně budeme na naší zahrádce starat. Dále nás čeká osázení truhlíků sazenicemi rostlin, péče o květiny, zalévání, kypření, hnojení a estetický vzhled.

Cíl: vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem projektu je vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje.

MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI / MUZIKOHRANÍ

Pravidelně každý měsíc se u nás v Pastelce scházíme s paní Ladislavou Dlohou z Duhové medicíny v Jičíně a objevujeme společně nové a nové věci v hudebním světě. Učíme se novému poznání, seznamujeme se s novými hudebními a netradičními nástroji. Obsahem je hudební terapie, posilování soustředění se na danou věc, vzbuzovat zájem o nové věci, posilovat jemnou i hrubou motoriku atd.

Hudba jako lék – ovlivňuje vegetativní funkce – srdeční rytmus, krevní tlak, činnost plic, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci metabolismu apod. Používá se pro zmírnění bolesti, úzkosti, strachu. Pomáhá však i zdravým lidem, pohybové aktivity při hudbě podporují a rozvíjejí rozsah pohybů, senzomotorickou koordinaci, svalovou sílu, vytrvalost, dýchání, svalovou relaxaci a kreativní vyjadřování se pohybem.

VÝLETY A AKCE

Každý rok si s dětmi užíváme výlety do blízkého okolí např. Prachovské skály a Český ráj, ZOO, mašinkou za dobrodružstvím, koně a výlety….

Účastníme se akcí na Jičín město pohádky, návštěva muzea, galerie, divadla, hvězdárny…

ANGLIČTINA

Během celého školního roku probíhá kurz angličtiny. Je zajištěn externě.