Provozní informace

Provozní informace

O případném uzavření/výluce Dětské skupiny jsou rodiče včas informováni (např. Vánoce, sanitace, zkrácený provoz…).

Provozní doba dětské skupiny

Pondělí – pátek – 7-17 hodin

Co s sebou do Dětské skupiny

 • Bačkurky – nikoliv pantofle. Nejlépe nazouvací nebo suchý zip
 • Do šatny např. látkový pytel – taška na náhradní oblečení
 • Náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, tričko, kalhoty)
 • Oblečení na ven (na zahradu se převlékáme do jiných kalhot)
 • Na spaní pyžamko – dvojdílné
 • VŠE PODEPSAT!!!!!!

Co ještě do Dětské skupinky pro nejmenší:

 • Pleny (každé dítě používá svojí ověřenou značku)
 • 1x za měsíc papírové kapesníky + vlhčené ubrousky

PRAVIDLA v kostce

 • Vybrané dny docházky je možné změnit, jen pokud to umožňuje kapacita DS, domluvte se vždy s paní učitelkou
 • S ohledem na ostatní děti nepřijímáme děti s příznaky infekčního onemocnění (včetně větší rýmy a kašle). V případě, že se dítěti přitíží během dne, bez prodlení voláme rodičům a do jejich příjezdu budeme dítě izolovat od ostatních.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit.
 • Oblečení dětí má být podepsané. Pokud tak není, neručíme za ztráty věcí.
 • Čtěte pozorně informace na nástěnce, abyste na nic důležitého nezapomněli.

ABSENCE – NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE

Pokud víte, že Vaše dítě nedorazí na aktuální den docházky nebo si „myslíte“, že bude nemocné (rýma, kašel), případně je nemocné, informujte nás neprodleně a včas na telefon! Infekční onemocnění hlaste ihned po jeho zjištění!

V daný den odhlášení docházka propadá, oběd lze vyzvednout od 11:30-12:30 hodin. (Víkendové omluvy na telefon neakceptujeme, děkujeme za pochopení.). Řádně omluvená docházka/strava je den předem do 13 hodiny.

V případě krátkodobé nemoci nebo jiné absence dítěte se školné nevrací. Při dlouhodobé nemoci (min. 3 týdny po sobě jdoucí) se po doložení potvrzení od lékaře vrací rodičům 50 % částky (v nadcházejícím měsíci – odečteno z částky).

 Individuální varianta docházky – rodič vyčerpá náhradním termínem (pokud to dovoluje kapacita třídy) a to v daném měsíci. Pozor den musí být řádně omluven!

 • Dlouhodobá nemoc = 3 týdny po sobě jdoucí
 • Nevyčerpané dny v daném zaplaceném měsíci do následujících měsíců nepřevádíme.
 • Za vámi nevyčerpané služby bohužel peníze nevracíme.

Docházka se do dalších měsíců nepřevádí!

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Děti jsou přijímány během celého školního roku (pokud to dovolují kapacitní možnosti a jsou doloženy požadované dokumentace).

UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE

Doručením podepsané písemné výpovědi

Výpověď začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena DS.