Dokumenty

Školní řád

Školní řád MŠ

COVID-19

Dodatek k Provoznímu řádu MŠ a jesle Pastelka a DS miniPastelka – COVID 19

Provozní řád DS minipastelka

PROVOZNÍ ŘÁD „vnitřní pravidla“ DS miniPastelka

Žádosti

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE – MŠ Pastelka

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE - JESLE Pastelka

Přihlášky

PRÁZDNINOVÁ PŘIHLÁŠKA + potvrzení lékaře

Přihláška pro příměstské tábory

Ceníky

Aktuální ceník

GDPR

MŠ - Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

DS miniPastelka - Zásady ochrany osobních údajů

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o poučení o právech subjektu osobních údajů v souvislosti s jejich shromažďováním, zpracováním a evidencí

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek