Rubriky
Dětská skupina Mateřská škola

zápisy a Dny otevřených dveří MŠ a DS

Zápisy na nový školní rok 2023/2024 do MŠ a Dětských skupinek + Dny otevřených dveří probíhají ve dnech

út 2. 5. od 9 do 11, 30 hodin, 13,30- 15,00 hodin

st 3. 5. od 9 do 11, 30 hodin, 13,30- 15,00 hodin

út 16. 5. od 9 do 12 hodin

K zápisu

Přineste vyplněnou přihlášku – na webu – děti do 3 let do DS, děti od 3 let do MŠ

Rodný list k nahlédnutí

Posudek lékaře/potvrzení od pediatra o všech povinných očkováních

(doklad o očkování se netýká dětí s povinnou předškolní
docházkou)

Pro rodiče nových dětí

během měsíce června (popřípadě konec srpna) proběhne informační schůzka pro nové rodiče

možnost adaptačních dní dětí s rodiči u nás v MŠ a DS je na konci srpna

datumy dní budou upřesněny