Ceník

Dětská skupina mini Pastelka

Splatnost

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března).

Školné je počítano dle zvolené docházky a platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min. 30 dnů před jeho změnou).

Letní prázdniny, měsíc červenec a srpen je řešen s rodiči individuálně.

Školné zahrnuje

 • denní péče, pedagogický dozor, individuální přístup v menších počtech dětí
 • výchova a vzdělávání
 • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky
 • provozní režie školky
 • rodinné a pohodové prostředí pro Vaše děti
 • pojištění

Úhrada

Úhrada je možná dvěma způsoby:
1) Hotově ve školce
2) Převodem - jako poznámku/VS k platbě uveďte celé jméno dítěte

ČÚ: Dětská skupina miniPastelka
2901271966/2010


Děti od 1 roku do 3 let

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
Celodenní docházka....6000,- Kč
Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.

Zkrácená celodenní docházka/měsíc:
Zkrácená docházka se vždy napočítá dle kalendářních údajů. St. svátky jsou v docházce započítány (lze čerpat náhradou jiný den).Potřebujete-li si doplatit jeden den navíc – celodenní docházka 300,- Kč.
Docházku musí tvořit minimálně 4 dny/měsíc.
Počet dnů Cena
4x týdně 4800,-
3x tydně 3600,-
2x tydně 2400,-
1x tydně 1200,-

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
Dopolední docházka....4500,- Kč
Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem.

Zkrácená dopolední docházka/měsíc:
Zkrácená docházka se vždy napočítá dle kalendářních údajů. St. svátky jsou v docházce započítány (lze čerpat náhradou jiný den).Potřebujete-li si doplatit jeden den navíc – dopolední docházka 225 Kč.
Docházku musí tvořit minimálně 4 dny/měsíc.
Počet dnů Cena
4x týdně 3600,-
3x tydně 2700,-
2x tydně 1800,-
1x tydně 900,-

Strava

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
 • oběd 48 Kč
 • dopolední svačina 10 Kč
 • odpolední svačina 10 Kč
 • pitný režim, ovoce, zelenina
 • Celkem: 68 Kč

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
 • oběd 48 Kč
 • dopolední svačina 10 Kč
 • pitný režim, ovoce, zelenina
 • Celkem: 58 Kč

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek