Ceník DS

ceník ds MINIPASTELKA

CELODENNÍ DOCHÁZKA

6:30 – 17:00

Školné:

Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích do 3 let: 6 400 Kč

Paušální sazba: 350 Kč/den

POČET DNŮCENA
4x týdně5 600 Kč
3x týdně4 200 Kč
2x týdně2 800 Kč
Stravné:
 • Oběd 60 Kč
 • Dopolední svačina 15 Kč
 • Odpolední svačina 15 Kč
 • Pitný režim, ovoce, zelenina

Celkem: 90 Kč

Od 3 let změna paušální sazby za celodenní docházku: 3 900 Kč

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA

6:30 – 12:30

Školné:

Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích do 3 let: 4 900 Kč

Paušální sazba: 250 Kč/den

POČET DNŮCENA
4x týdně4 000 Kč
3x týdně3 000 Kč
2x týdně2 000 Kč
Stravné:
 • Oběd 60 Kč
 • Dopolední svačina 15 Kč
 • Pitný režim, ovoce, zelenina

Celkem: 75 Kč

Od 3 let změna paušální sazby za dopolední docházku: 2 900 Kč

Ceny školného jsou platné od 1. 2. 2022. Změna cen (za stravu a docházku) vyhrazena.

Víte, že rodiče si mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, a to do výše minimální mzdy, což v roce 2022 činí maximálně 16.200 Kč? To znamená, že tato sleva Vám pokryje (máte zdarma)

 • 8 měsíců 2 denní docházky v naší dětské skupině
 • 6 měsíců 3 denní docházky
 • 4 měsíce 4 denní docházky
 • 3- 4 měsíce celoměsíční docházky 

SPLATNOST

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března).

Školné je počítáno dle zvolené docházky a je platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min. 30 dnů před jeho změnou).

Letní prázdniny (měsíc červenec a srpen) je řešen s rodiči individuálně.

ŠKOLNÉ ZAHRNUJE

 • Denní péči, pedagogický dozor, individuální přístup v menším počtu dětí,
 • výchovu a vzdělávání,
 • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky,
 • provozní režii školky,
 • rodinné a pohodové prostředí pro děti.

ÚHRADA

 • hotově ve školce,
 • převodem – jako poznámku/VS k platbě uveďte celé jméno dítěte.

Bankovní spojení DS miniPastelka:

2901271966/2010