Ceník

MŠ Pastelka

Splatnost

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března).

Školné je počítáno dle zvolené docházky a platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min.30 dni před jeho změnou). viz. CENÍK.

Letní prázdniny měsíc červenec a srpen je řešen s rodiči individuálně.

Školné zahrnuje

 • denní péče, pedagogický dozor, individuální přístup v menším počtu dětí
 • výchovu a vzdělávání
 • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky
 • provozní režie školky
 • rodinné a pohodové prostředí pro děti
 • pojištění

Úhrada

Úhrada je možná dvěma způsoby:
1) Hotově ve školce
2) Převodem - jako poznámku/VS k platbě uveďte celé jméno dítěte

ČÚ: MŠ Pastelka
2700150973/2010


Děti od 2 do 3 let

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
Celodenní docházka....6000,- Kč
 
Pevná částka je uvedena za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.


Individuální celodenní docházka/měsíc:
 
Zkrácená docházka se vždy napočítá dle kalendářních údajů. St. svátky jsou v docházce započítány (lze čerpat náhradou jiný den). Potřebujete-li si doplatit den navíc x 300 Kč + strava.
 
Den 300 Kč 
 
Docházku musí tvořit minimálně 4 dny/měsíc.
Počet dnů Cena
4x týdně 4800,-
3x tydně 3600,-
2x tydně 2400,-
1x tydně 1200,-
 

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
Dopolední docházka....4500,- Kč
 
Pevná částka je uvedena za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.
 

Individuální dopolední docházka/měsíc:
 
 
Zkrácená - individuální docházka se vždy napočítá dle kalendářních údajů. St.svátky jsou v docházce započítány (lze čerpat náhradou jiný den).
Potřebujete-li si doplatit den navíc x 225Kč docházka + strava.
 
Den 225 Kč

Docházku musí tvořít minimálně 4 dny/měsíc. 

Počet dnů Cena
4x týdně 3600,-
3x tydně 2700,-
2x tydně 1800,-
1x tydně 900,-Děti od 3 do 6 let

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.
Celodenní docházka....3500,- Kč

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
Pevná částka za měsíc docházky nezávisle na počtu dní daných kalendářem a st. svátcích.
Dopolední docházka....2500,- Kč
U dětí v tomto věku upřednostňujeme docházku celoměsíční! Pokud chce rodič využít pouze některé dny docházky, cena se napočítá dle sazby zkrácené/individuální docházky (celodenní 300 Kč, dopolední 225 Kč).

Strava

Celodenní docházka

Od 6:30 do 17 hodin
 • oběd 48 Kč
 • dopolední svačina 10 Kč
 • odpolední svačina 10 Kč
 • pitný režim, ovoce, zelenina
 • Celkem: 68 Kč

Dopolední docházka

Od 6:30 do 12:30 hodin
 • oběd 48 Kč
 • dopolední svačina 10 Kč
 • pitný režim, ovoce, zelenina
 • Celkem: 58 Kč

© 2018 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek