Dětská skupina miniPastelka

Aktuality z ds minipastelka

Dětská skupina Minipastelka

Nabízíme plnohodnotný program pro děti od 18 měsíců do 4 let. Péči dětem, které do školky ještě nezačaly chodit. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách. Maminky si stále více uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemohou poskytnout.

Dle Zákona o dětské skupině § 6. Výše úhrady je stanovena s ohledem na spolufinancování služby příspěvkem na provoz dětských skupin ze státního rozpočtu.

NÁZEV PROJEKTU: DĚTSKÁ SKUPINA MINIPASTELKA 2 REG.Č.PROJ.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017290 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

PROVOZNÍ INFORMACE

Provoz DS: pondělí – pátek od 6:30-17:00 hod.

Provoz je celoroční vyjma st. svátků.

O případném uzavření/výluce školy jsou rodiče včas informováni (např. Vánoce, sanitace, zkrácený provoz…).

Ceník

Školné zahrnuje:

  • denní péči, pedagogický dozor, individuální přístup v menším počtu dětí,
  • výchovu a vzdělávání ,
  • výtvarný a pracovní materiál, hračky, didaktické pomůcky ,
  • provozní režii dětské skupiny ,
  • rodinné a pohodové prostředí pro děti .

Splatnost

Školné a stravné jsou vždy splatné k 25. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc nadcházející (př. platba na měsíc duben je splatná ke dni 25. března). Školné je počítáno dle zvolené docházky a platné po celý školní rok. V případě nutných změn nahlásí rodič včas (min.30 dní před jeho změnou). Letní prázdniny (měsíc červenec a srpen) je řešen s rodiči individuálně.

Stravování

Zdravý životní styl je velmi důležitý a především u dětí hraje velkou roli zdravé jídlo. Proto se u nás staráme o to, aby děti dostávaly vždy pestrou a vyváženou stravu obohacenou o produkty zdravé výživy, nechybělo ovoce a zelenina.

Obědy odebíráme z jídelny Oblastní nemocnice v Jičíně, která se stará o kvalitu stravy a hlídá její vyváženost a hodnotu. Svačinky se připravují u nás ve školní jídelně – výdejně. Naším přáním je, aby dětem zdravě chutnalo. 🙂

Po dohodě s rodiči lze upravit jídelníček dle zdravotního stavu dítěte (alergie, bezlepková dieta…) a dle věkových a individuálních potřeb dítěte (kojenecká strava – rodiče si nosí stravu, na kterou jsou malé děti ještě zvyklé).

Dodržujeme pitný režim po celý den. Děti mají k dispozici ovocné a bylinkové čaje, vodu, džus, mléko, kakao…

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty, které se týkají Dětské skupiny miniPastelka.